d’Olde Poort Cash & Carry Trade Centre

1981-2021
Antiek d Olde Poort
Wil iedereen bedanken voor het vertrouwen van de 40 jaar bestaansrecht.
Ik hoop dat jullie net zo genoten hebben als wij.

*De laatste restanten zijn verkocht aan:
Fa. Joost Baakman Ettensestraat 50, 7061 AC Terborg

Onze zoon heeft een hal open gemaakt aan de IJsselweg 5, 7061 XT Terborg 1350m2 vintage en industrieel

Tot ziens
Anne Marie & Raymond


1981-2021
Ancien d Olde Poort
Je tiens à remercier tout le monde pour la confiance des 40 ans d’existence.
J’espère que vous l’avez apprécié autant que nous.

*Les derniers restes ont été vendus à :
FA. Joost Baakman Ettensestraat 50, 7061 AC Terborg

Notre fils a ouvert un hall à IJsselweg 5, 7061 XT Terborg 1350 m2 vintage et industriel

Au Revoir
Anne-Marie et Raymond

1981-2021
Antique d Olde Poort
Would like to thank everyone for the trust of the 40 years of existence.
I hope you enjoyed it as much as we did.

*The last remnants have been sold to:
Fa. Joost Baakman Ettensestraat 50, 7061 AC Terborg

Our son opened a hall at IJsselweg 5, 7061 XT Terborg 1350 m2 vintage and industrial

Bye
Anne Marie & Raymond

1981-2021
Antik d Olde Poort
Ich möchte mich bei allen für das Vertrauen des 40-jährigen Bestehens bedanken.
Ich hoffe es hat euch genauso gut gefallen wie uns.

*Die letzten Reste wurden verkauft an:
Fa. Joost Baakman Ettensestraat 50, 7061 AC Terborg

Unser Sohn eröffnete eine Halle am IJsselweg 5, 7061 XT Terborg 1350 m2 Vintage und Industrie

Tschüss
Anne Marie & Raymond